Nyomtatóbarát változat 

20200327_gyer_1.png
20200327_gyer_2.png
20200327_szul_1.png

 Nyomtatóbarát változat 
fb_img_1585297870883.jpg

 Nyomtatóbarát változat 
suuuuuliiii.jpg

 Nyomtatóbarát változat 
Tisztelt Szülők!  
 
Kérem, az otthon töltött munkanapok alatt ügyeljenek arra, hogy gyermekük tanulással töltse azt az időt, amit az iskolában szokott!

Készítsenek együtt napirendet, amit igyekezzenek betartani. 

Nézzék meg az alábbi cikkben a táblázatot, ehhez hasonlót is készíthetnek!


Kérem, ügyeljenek arra, hogy gyermekeik szabad idejüket is otthon töltsék!   

Nagy Andrea 
intézményvezető

 Nyomtatóbarát változat 
Tisztelt Szülők!                                                                           

Kedves Gyerekek!   

Eltelt az új, tantermen kívüli digitális munkarend első tanítási hete. 

Köszönöm az igyekezetet, a szorgalmas munkát, a gyors válaszokat, a szép házi feladatokat! Köszönöm a pedagógusoknak és az asszisztenseknek, hogy ismét kiderült: számíthatok rájuk! J 

Egyúttal kérem azokat a szülőket, akiknek nehézséget okoz a házi feladatok visszaküldése: KÉRJENEK SEGÍTSÉGET! 
Minden tanuló házi feladatát, otthoni tanulását ellenőrizzük és dokumentáljuk az e-naplóban foglaltaknak megfelelően.   


Elérhetőségek: 

Titkárság: +36303973116 

Nagy Andrea 
intézményvezető

TANULÓK FELADATAI, KÉRÉSEK A SZÜLŐK FELÉ

 Nyomtatóbarát változat 
Nagyon fontos, hogy a tanulók tanulással, otthon töltsék a rendelkezésükre álló időt!

Semmiképp ne tartózkodjanak az utcán, szülői felügyelet nélkül! Lehetőség szerint ne utazzanak, sem szülőkkel, sem egyedül! 

Az otthon töltött idő alatt is fokozottan tartsák be azokat a higiéniai szabályokat, amiket az iskolában alkalmaztak! (kézmosás, fertőtlenítés, kézfogás- puszi mellőzése, stb.) 

Március 16-tól a már ismert fórumokon (telefon, face-book csoportok, e-mail, e-napló) lehet és kell tartani a kapcsolatot az intézmény dolgozóival. 

Nagy Andrea 
intézményvezető

AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKÁRÓL

 Nyomtatóbarát változat 
Továbbra is biztosítjuk a tanulók számára a tanulás Alaptörvényben rögzített lehetőségét. 

A köznevelési intézményekben a továbbiakban is oktatás zajlik, a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése, támogatása a pedagógusok és a tanulók között online, vagy egyéb, személyes találkozást nem igénylő formában történik. 

A tananyag tantermen kívüli átadása alkalmas lesz a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.    


Az intézmény vezetői: 
Az intézmény vezetője vagy helyettese munkaidőben az intézményben fog tartózkodni.

Nagy Andrea 
intézményvezető

ÉTKEZÉS

 Nyomtatóbarát változat 
Az étkeztetés megszervezése Abony város Önkormányzatának feladata. 

2020.03.16-án az ebédlő épületében, a hátsó kapun át lehetőség lesz átvenni az ebédet, dobozolt egytál étel formájában. (Nem lesz szükség ételhordóra.) 

Az intézmény területén gyermekétkeztetésre nem lesz lehetőség. 

2020.03.17-től felmérjük, hogy a továbbiakban hány tanuló igényli ebben a formában a gyermekétkeztetést.

Nagy Andrea
intézményvezető

TÁJÉKOZTATÁS AZ ABONYI MONTÁGH ISKOLA ÚJ MUNKARENDJÉRŐL

 Nyomtatóbarát változat 
Az intézmény látogatásáról: 

  Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása. 

  Azon szülők számára, akik munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához (mentőszolgálat, rendőrség, stb.) intézményünk kiscsoportos gyermekfelügyeletet biztosít.

A hét első napjaiban  az iskolaépületben bennhagyott taneszközöket, ruhákat a szülők hazavihetik.


Nagy Andrea
intézményvezető

Tájékoztatás

 Nyomtatóbarát változat 
Tisztelt Szülők!

A következőkről tájékoztatom Önöket:

- 2020. március 16-tól kezdve új oktatási rend lép életbe, amit úgy hívnak, hogy digitális munkarend.

- A tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket.

- Ha nem oldható meg a tanulók otthoni felügyelete, az iskola épületében kiscsoportos felügyeletet biztosítunk.


Nagy Andrea
intézményvezető
Oldal:       >>