Közlemény

 Nyomtatóbarát változat 

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár úr 2020. május 20-i bejelentése szerint a járványveszély mértéke érdemben csökkent, az óvodák és bölcsődék a megyékben 2020. május 25-től, a fővárosban 2020. június 2-tól visszatérnek a normál működési rendhez.   


A digitális munkarend jól működik, ezért a tanév végéig, 2020. június 15-ig érvényben marad, és a tanév hossza sem változik. 


Június 2-től engedélyezett az iskolákban a pedagógusok és a tanulók oktatási célú találkozása, egyéni felkészítés megtartása, az elmúlt hónapokban tanultak rendszerezése, megerősítése, az esetlegesen lemaradó tanulók felzárkóztatása érdekében – a digitális munkarenddel párhuzamosan, a pedagógusok időbeosztásához alkalmazkodva, a védelmi intézkedések további betartása mellett. 

A köznevelési intézmény vezetője a helyi adottságoknak megfelelően határozza meg, hogy az iskolákban hányan vehetnek részt a június 2-től lehetővé tett kiscsoportos iskolai konzultációs órákon. 
Mivel a másfél méteres védőtávolság betartása kötelező, az adott tanteremben e védőtávolság biztosítása mellett történjen meg a tanulók beosztása. (Egy tanteremben legfeljebb 10 tanuló jelenléte javasolt.)   

A Ceglédi Tankerületi Központ valamennyi iskolája és óvodája továbbra is biztosítja az adott intézménybe járó gyermekek felügyeletét, az előzetes igényfelmérések alapján. A gyermekeket, tanulókat külön feltételek és igazolások nélkül fogadják. 


Ez a gyermekfelügyeleti rend június 26-ig kerül megszervezésre. A felügyeletben részt vevők számára június 2-15-ig elsősorban felzárkóztató, a tanulásokat támogató tevékenységekre, június 16-26-ig már a következő tanévre való felkészítésre kerülhet sor. 


A gyógypedagógiai profilú óvodák a többségi óvodáktól eltérően, iskolai tagozatukhoz igazodva működnek a hatályos jogszabályi háttér szerint, azaz: 

  ×         május 25-től továbbra is igényelhető gyermekfelügyelet, az eddigi szabályok szerint; 
  ×         június 2-től június 26-ig az iskolákhoz igazodva, igény szerint kell megszervezni az intézménybe járó gyermekek felügyeletét, 
  ×         június 26-ig a tanév során alkalmazandó szabályok szerint kell biztosítani az étkezést, 
  ×         június 29-től lép életbe a nyári szünetben alkalmazandó rend. 


A Ceglédi Tankerületi Központ intézményei egységesen nem szerveznek a tanév végén tömeges, a tanuló és a pedagógusok kötelező személyes részvételével járó, hagyományos tanévzáró ünnepséget és ballagást. 

Ezekre a rendezvényekre 2020. augusztus-szeptember hónapban kerül sor, az akkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. Cegléd, 2020. 05. 24.                                                           

Fodor Gábor tankerületi igazgató

A digitális munkarend szabályai

 Nyomtatóbarát változat 
digi.jpg Kedves Gyerekek!


Köszönöm a kitartó és szorgalmas munkátokat!  J 

Néhány fontos szabályra szeretném felhívni a figyelmeteket! 

1. Kérlek benneteket, hogy a digitális munkarendben is tartsátok be az illemszabályokat! 
  -        Köszönés, megszólítás, udvarias stílus; 
  -        nevek helyesírása; 
  -        tananyaggal kapcsolatban 16.00-ig írjatok, tartsátok be a „munkaidőt”; 
  -        16.00 után csak akkor keressetek minket, ha bajban vagytok! 

2. Ha fényképet készítetek, nézzétek meg az elkészült képet, jól látható-e rajta a feladat! 

3. Ha feltöltitek a megoldást, próbáljátok a feladat posztja alá, hozzászólásként feltenni!  

Munkátokat köszönöm! MARADJATOK OTTHON!     

Nagy Andrea 
intézményvezető

 Nyomtatóbarát változat 
Tisztelt Szülők! 

Kedves Gyerekek!  

     
nyuszi.jpg Köszönöm a digitális munkarend bevezetése óta elvégzett munkátokat! Kérem, hogy a tavaszi szünetben, a jó időben is MARADJATOK OTTHON! 

Áldott, békés húsvéti ünnepeket és nagyon sok pihenést kívánok!


Nagy Andrea     
intézményvezető

 Nyomtatóbarát változat 

20200327_gyer_1.png
20200327_gyer_2.png
20200327_szul_1.png

 Nyomtatóbarát változat 
fb_img_1585297870883.jpg

 Nyomtatóbarát változat 
suuuuuliiii.jpg

 Nyomtatóbarát változat 
Tisztelt Szülők!  
 
Kérem, az otthon töltött munkanapok alatt ügyeljenek arra, hogy gyermekük tanulással töltse azt az időt, amit az iskolában szokott!

Készítsenek együtt napirendet, amit igyekezzenek betartani. 

Nézzék meg az alábbi cikkben a táblázatot, ehhez hasonlót is készíthetnek!


Kérem, ügyeljenek arra, hogy gyermekeik szabad idejüket is otthon töltsék!   

Nagy Andrea 
intézményvezető

 Nyomtatóbarát változat 
Tisztelt Szülők!                                                                           

Kedves Gyerekek!   

Eltelt az új, tantermen kívüli digitális munkarend első tanítási hete. 

Köszönöm az igyekezetet, a szorgalmas munkát, a gyors válaszokat, a szép házi feladatokat! Köszönöm a pedagógusoknak és az asszisztenseknek, hogy ismét kiderült: számíthatok rájuk! J 

Egyúttal kérem azokat a szülőket, akiknek nehézséget okoz a házi feladatok visszaküldése: KÉRJENEK SEGÍTSÉGET! 
Minden tanuló házi feladatát, otthoni tanulását ellenőrizzük és dokumentáljuk az e-naplóban foglaltaknak megfelelően.   


Elérhetőségek: 

Titkárság: +36303973116 

Nagy Andrea 
intézményvezető

TANULÓK FELADATAI, KÉRÉSEK A SZÜLŐK FELÉ

 Nyomtatóbarát változat 
Nagyon fontos, hogy a tanulók tanulással, otthon töltsék a rendelkezésükre álló időt!

Semmiképp ne tartózkodjanak az utcán, szülői felügyelet nélkül! Lehetőség szerint ne utazzanak, sem szülőkkel, sem egyedül! 

Az otthon töltött idő alatt is fokozottan tartsák be azokat a higiéniai szabályokat, amiket az iskolában alkalmaztak! (kézmosás, fertőtlenítés, kézfogás- puszi mellőzése, stb.) 

Március 16-tól a már ismert fórumokon (telefon, face-book csoportok, e-mail, e-napló) lehet és kell tartani a kapcsolatot az intézmény dolgozóival. 

Nagy Andrea 
intézményvezető

AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKÁRÓL

 Nyomtatóbarát változat 
Továbbra is biztosítjuk a tanulók számára a tanulás Alaptörvényben rögzített lehetőségét. 

A köznevelési intézményekben a továbbiakban is oktatás zajlik, a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése, támogatása a pedagógusok és a tanulók között online, vagy egyéb, személyes találkozást nem igénylő formában történik. 

A tananyag tantermen kívüli átadása alkalmas lesz a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.    


Az intézmény vezetői: 
Az intézmény vezetője vagy helyettese munkaidőben az intézményben fog tartózkodni.

Nagy Andrea 
intézményvezető
Oldal:   <<        >>