AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKÁRÓL

 Nyomtatóbarát változat 
Továbbra is biztosítjuk a tanulók számára a tanulás Alaptörvényben rögzített lehetőségét. 

A köznevelési intézményekben a továbbiakban is oktatás zajlik, a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése, támogatása a pedagógusok és a tanulók között online, vagy egyéb, személyes találkozást nem igénylő formában történik. 

A tananyag tantermen kívüli átadása alkalmas lesz a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.    


Az intézmény vezetői: 
Az intézmény vezetője vagy helyettese munkaidőben az intézményben fog tartózkodni.

Nagy Andrea 
intézményvezető