Minőségfejlesztés

Tanév elején elvégeztük a megfelelő szabályzatok (Partnerazonosítási Szabályzat, Partnerlista, Partnerek Igényfelmérésének Eljárásrendje) aktualizálását.Ebben a tanévben Cselekvési- és ütemtervünknek megfelelően járunk el.

Aktuális

Klímateszt értékelése

Célja: kiderüljön, milyen tényezők veszélyeztetik adott intézmény hatékony működését emberi oldalról.A felvett tesztek alapján nálunk a tesztek alapján jelentkező tényezők:
1. Igazságtalan díjazás, jutalmazás
28 válasz
   Gyenge csapatszellem
28 válasz
2. Személyi stagnálás
25 válasz
3. Nem megfelelő munkaerőgazdálkodás, toborzás
19 válasz
4. Zavaros szervezeti struktúra
17 válasz
5. Nem világos szervezeti célok
16 válasz
   Alacsony kreativitás
16 válasz
6. Alacsony motiváció
14 válasz
   Nem megfelelő ellenőrzés
14 válasz
   Menedzserfejlesztés, utódlás, tervezés hiánya
14 válasz
7. Nem megfelelő menedzsment – filozófia
8 válasz
8. Gyenge képzettség, továbbképzés
7 válasz
Az első három legsúlyosabbnak ítélt tényező – elemzés
Igazságtalan díjazás, jutalmazás
 • Sok a belső vita a minőségi bérpótlékról (5-29%)
 • A jutalmazások sokszor igazságtalanok (5-21%)
 • A megfelelő elismeréshez jól kell alkalmazkodni az intézményen belül (4-16%)
 • A kollégák úgy érzik, hogy egy „másodrangú” intézményben dolgoznak (4-16%)
Gyenge csapatszellem
 • A kollégák nincsenek felkészülve arra, hogy kimondják, amit gondolnak (9-37,5%)
 • A problémák nem kerülnek nyíltan és őszintén a felszínre (7-29%)
 • A közös problémákon soha nem csoportok dolgoznak (5-21%)
Személyes stagnálás
 • Túl sokan igyekeznek kimaradni a problémák megoldásából, ha a dolgok rosszul mennek (7-29%)
 • Vezetőink nem nyíltak és nem őszinték (4-16%)
 • A kollégák kerülik a konstruktív kritikát (3-12,5%)
 • Szakmailag ugyanott tartok most, mint amikor idejöttem (3-12,5%)
 • A kollégákat nem motiválják eléggé (3-12,5%)
Nem megfelelő a munkaerőgazdálkodás/toborzás
 • Sokszor nem a legmegfelelőbb embereket alkalmazzák az intézményben (5-21%)
 • Sok kolléga épp csak megfelel a minimális elvárásoknak (2-8%)
 • Olyan kollégákat vesznek fel, akiknek se tehetségük, se gyakorlatuk nincsen (3-12,5%)
 • Ha leépítésre kerülne sor, nem a leggyengébb munkaerőt küldenének el (5-21%)
 • Nincs munkaerő-felvételi módszer, a vezető azt vesz fel, akit ő jónak gondol (3-12,5%)

CSELEKVÉSI ÉS ÜTEMTERV

FeladatHatáridőFelelős
Cselekvési és ütemterv elkészítése2007. szeptemberNagy Andrea
Partnerazonosítási Szabályzat aktualizálása2007. október 1.Mészáros Marianna
Partnerlista aktualizálása2007. október 15.Mészáros Marianna
Partneri igényfelmérés eljárásrendjének aktualizálása2007. november 1.Mészáros Marianna
Partneri igény- és elégedettségmérése
  Kérdőíves adatfelvétel
       Kérdőívek összeállítása2007. november 15.Király Rita, Nagy Andrea
       Közvetlen partnerek igény- és elégedettség mérése2007. november 15.Király Rita
      Adatfeldolgozás2007. december 15.Király Rita, Nagy Andrea, Mészáros Marianna
      Közvetett partnerek igény- és elégedettség mérése2008. február
      Adatfeldolgozás2008. március 15.Király Rita, Nagy Andrea, Mészáros Marianna
Partneri igények elemzése, az eredmények összevetése a Pedagógiai Programmal2008. március 30.Nagy Andrea
Következtetések levonása, cselekvési területek meghatározása, intézkedési terv készítése2008. április 10.Nagy Andrea
Király Rita, Nagy Andrea, Mészáros Marianna
Partnerek tájékoztatása2008. április 10.Nagy Andrea
Intézkedési terv megvalósítása, közös értékelés2008. június 10.Nagy Andrea
Szükség esetén korrekciós terv készítése2008. június 15.Nagy Andrea
Cselekvési és ütemterv elkészítése
Határidő: 2007. szeptember
Felelős: Nagy Andrea
Partnerazonosítási Szabályzat aktualizálása
Határidő: 2007. október 1.
Felelős: Mészáros Marianna
Partnerlista aktualizálása
Határidő: 2007. október 15.
Felelős: Mészáros Marianna
Partneri igényfelmérés eljárásrendjének aktualizálása
Határidő: 2007. november 1.
Felelős: Mészáros Marianna
Partneri igény- és elégedettségmérése

Kérdőíves adatfelvétel

Kérdőívek összeállítása
Határidő: 2007. november 15.
Felelős: Király Rita, Nagy Andrea
Közvetlen partnerek igény- és elégedettség mérése
Határidő: 2007. november 15.
Felelős: Király Rita
Adatfeldolgozás
Határidő: 2007. december 15.
Felelős: Király Rita, Nagy Andrea, Mészáros Marianna
Közvetett partnerek igény- és elégedettség mérése
Határidő: 2008. február
Adatfeldolgozás
Határidő: 2008. március 15.
Felelős: Király Rita, Nagy Andrea, Mészáros Marianna
Partneri igények elemzése, az eredmények összevetése a Pedagógiai Programmal
Határidő: 2008. március 30.
Felelős: Nagy Andrea
Következtetések levonása, cselekvési területek meghatározása, intézkedési terv készítése
Határidő: 2008. április 10.
Felelős: Király Rita, Nagy Andrea, Mészáros Marianna
Partnerek tájékoztatása
Határidő: 2008. április 10.
Felelős: Nagy Andrea
Intézkedési terv megvalósítása, közös értékelés
Határidő: 2008. június 10.
Felelős: Nagy Andrea
Szükség esetén korrekciós terv készítése
Határidő: 2008. június 15.
Felelős: Nagy Andrea

Hagyományaink

 • nemzeti ünnepeinkről műsorokkal emlékezünk meg
 • iskolánk névadója
 • nyílt napok
 • megyei asztalitenisz verseny
 • Mikulás ünnepség
 • Karácsonyi ünnepély
 • Farsangi karnevál
 • Ki mit tud?
 • Nőnap - tantestület
 • Anyák napja
 • Madarak és Fák napja
 • Egészségnevelés és sportnapok
 • Ballagás

Eredményeink

Tanulmányi verseny
2005. Országos Komplex Tanulmányi Verseny 6. helyezés
2004. Országos Komplex Tanulmányi Verseny 5. helyezés
2003. Országos Komplex Tanulmányi Verseny 5. helyezés
Kulturális verseny
2004. április Vác - aranyoklevél
2003. Gyömrő - aranyoklevél
2003. Csúfolódó