Az óvoda története

A városunkban élő óvodás korú – különböző sérülési fokú gyermekek nem részesültek semmilyen ellátásban, mivel sem az akkori törvényi keretek, sem a sérülésük súlyosabb foka nem tette ezt lehetővé.

Játszó gyerekek az óvodában
Az integráció több esetben megvalósíthatatlan volt. 1993-ban gyermekorvosok, védőnők segítségével feltérképeztük a speciális fejlesztésre szoruló gyermekeket és családtagjaikat. Az I. sz. Óvoda vezetőjével, Győri Lászónéval pályázatot írtunk a csoport létrehozására. A pályázaton elnyert pénzből és teljes mértékű önkormányzati támogatásból a Tószegi úti Óvoda részleges átalakításával 1993. október 1-jén 10 gyermek és 4 felnőtt létszámmal kezdte meg működését a speciális óvodai csoport. Szervezetileg az óvoda egy csoportjaként, majd 1996-tól a Montágh Imre Általános Iskola óvodai csoportjaként és szakmai felügyeletével látjuk el munkánkat. Működésünk 15 éve alatt az ehhez szükséges fejlesztő-terápiás eszközöket, játékokat pályázatok segítségével sikerült beszereznünk. A megfelelő hely kialakítása után és a fejlesztőeszközök birtokában bevezettük az általunk elsajátított terápiák – Ayeres, Alapozó Terápia és a Szenzomotoros tréning – rendszeres alkalmazását. Ezen terápiák, mint a mozgás értelmi, és verbális érést segítik gyermekeinknél.