Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

2005. nyarán a Montágh Imre Speciális Általános Iskola és Óvoda szervezeti átalakuláson ment át és a neve is megváltozott.
A változás oka:
Az Európai Unióhoz csatlakozás új oktatáspolitikai törekvéseket eredményezett, melyekhez kapcsolódóan megváltoztak a törvényi szabályozások.
Ez a tény rákényszerítette az összes szegregáltan működő speciális általános iskolát helyzetének átgondolására és a változtatás irányába való elmozdulásra (csökkenő tanuló létszám)
A törvényi szabályozók a SNI terminológia bevezetésével és az integrációs törekvésekkel új kihívás elé állították a többségi általános iskolákat és egyúttal lehetőségeket kínáltak a szegregált intézményeknek az átalakulásra - a SNI tanulók további esélyegyenlőségének további megsegítése érdekében.
Lehetőség nyílt az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyé alakulásra.
Az új intézménytípus különböző foglalkoztatási formák megvalósítását teszi lehetővé. Mi a logopédia ill. a gyógytestnevelés városi szintű ellátását, valamint a gyógypedagógiai tanácsadás keretében történő segítségadást vállaltuk fel. Gyógypedagógusunk a két általános iskola között osztja meg a rendelkezésre álló heti 11 óráját, két gyógypedagógiai asszisztensünk pedig heti 20 órában segíti a sajátos nevelési igényű tanulókat a többségi általános iskolákban.
Az új intézmény felépítése
  • 6 általános iskolai osztály (71 fő tanulásban akadályozott ill. értelmileg akadályozott tanulókkal)
  • Speciális óvoda 12 fővel
  • Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
A megalakulás után szakmai konzultációkon vettünk részt, Budapesten ill. Kaposváron jártunk.A kaposvári módszertani intézmény vezetői október 28-án szakmai fórumot tartottak városunkban.
A szakmai fórum programja
Köszöntőt mond Andrási István igazgató
"Segítünk, hogy segíthessen" - a Kaposvári Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ szerepe az integrációban - Dr. Benczéné Csorba Margit igazgató
A Módszertani Központ által nyújtott városi ellátás gyakorlati vonatkozásai - Dr. Csíkvárné Takács Anikó igazgatóhelyettes
Az integráció lehetőségei egy befogadó intézményben - Szegedi Ágnes igazgató, Németh István Általános Iskola
A kistérségi ellátás gyakorlati vonatkozásai - Radicsné Táskai Ágnes igazgatóhelyettes
Szeptemberben igényfelmérés történt a helyi oktatási intézményekben. (ellátandó tanulók létszáma, órarendek egyeztetése, stb.)A bemeneti méréshez kérdőíveket állítottunk össze, ezeket már kitöltve visszakaptuk (kimeneti mérés májusban fog történni).A költözés után kicsit később tudtuk megkezdeni fejlesztő, tanácsadó munkánkat.Az óralátogatások folyamatosan történtek, mi is látogattunk, minket is látogattak. Gyógypedagógiai tanácsadónk és asszisztenseink 7 bemutató órát tartottak, melyeken sok szakember - pedagógus és óvónő - vett részt.A gyógypedagógiai tanácsadó, az asszisztensek és a logopédusok ellenőrzése a félévben megtörtént. A gyógytestnevelők ellenőrzésére februárban kerül sor.Az intézményegység vezető heti 2 gyógypedagógiai tanácsadó órájában valamennyi oktatási intézményt látogatja és segíti az aktuális feladatok megoldásában. Februártól ő végzi a bemeneti méréseket.Az óvodák kérésére elkészítettük a nevelési tanácsadó véleményével rendelkező gyermekek egyéni fejlesztési terveit. A Gyöngyszemek Óvoda már elindította a fejlesztést. A Somogyi Imre Általános Iskolában felső tagozaton a felmérések alapján készült egyéni fejlesztési tervek szerint történik a fejlesztés.Az újonnan alakult Módszertani Intézmény munkáját szívesen fogadta minden oktatási intézmény. Gondot jelentett, hogy kevesen vagyunk. Asszisztenseink órarend szerint, több osztályban végzik fejlesztő-segítő munkájukat. A heti 20 óra nagyon kevés. Sajnos gyakran SNI tanulók fejlesztése helyett magatartásproblémás gyermekek kötik le a fejlesztésre szánt amúgy is kevés időt.