Média megjelenések

Labdarúgás

Tanulóink – a hagyományoknak megfelelően – idén is részt vettek a megyei rendezésű, kispályás labdarúgó torna tavaszi fordulóján. Csapatunknak sikerült az őszi, remek negyedik helyezést is túlszárnyalnia, és kilenc csapat közül az előkelő harmadik helyezést szerezte meg. A csoportmérkőzések során Fót és Cegléd második csapatának legyőzésével megszerezve a csoportgyőzelmet jutottak a döntőbe. A három csoportgyőztes körmérkőzéses rendszerben döntötte el egymás között a dobogós helyeket. Játékosaink elfáradtak és a technikásabb, jobb erőnléttel bíró Gödöllő csapatától kínos vereséget szenvedtek, beleszaladtak egy „nyolcas méretű zakóba”. A súlyos vereség azonban ösztönzőleg hatott, felébresztette a játékosok önérzetét és fogukat összeszorítva, utolsó erejüket mozgósítva léptek pályára utolsó mérkőzésükön, ahol végig „partiban” voltak a későbbi torna győztes ceglédi csapattal. Kemény, de sportszerű mérkőzésen azonban végül vereséget szenvedtünk. Csoportmérkőzések:
 • Abony Montágh DSE – Fót: 4-1 (gólszerzők: Csalami András, Csorvási József, Rabács Richárd, Siklódi Márton)
 • Abony Montágh DSE – Cegléd II. : 2-1 (gólszerzők: Csorvási József, Rafael Zoltán)
Döntők:
 • Abony Montágh DSE – Gödöllő: 0-8
 • Abony Montágh DSE – Cegléd Losontzi: 0-2
A torna végeredménye:
 1. Cegléd Losontzi István Általános Iskola
 2. Gödöllő
 3. Abony Montágh DSE
Dicséret illeti a csapat minden játékosát, tudásuk legjavát adva, szívvel lélekkel küzdötték végig a tornát. Az elért eredményhez hozzátartozik, hogy csapatunk az egész tornát gyakorlatilag kapus nélkül volt kénytelen végigküzdeni. Ugyanis kapusunk már az első mérkozés előtt megsérült, helyette kényszerűségből egy mezőnyjátékos állt a háló elé. Csapatunk: Csalami András, Major Attila, Halasi Gábor, Vígh Imre, Rabács Richárd, Csorvási József, Siklódi Sándor, Siklódi Márton, Rafael Zoltán, Varga Zsolt. Megyénket az őszi és tavaszi fordulók összesítése alapján a ceglédi és gödöllői csapat képviseli az országos döntőn (alig csúsztunk le). Tarjányi István

Asztalitenisz verseny

2008. március 29-én zajlott Abonyban a Pest megyei tanulásban akadályozott általános iskolások részére szervezett XV. Megyei Asztalitenisz Döntő. A rendezvény helyszíne a Somogyi Imre Általános Iskola tornaterme volt, ahol üdvözölhettük Tóth Tibort, Pest megye Sportszakreferensét is. A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény által rendezett versenyen 5 település képviseltette magát: Abony, Monor, Gödöllő, Szentendre és Nagykőrös. A versenyző gyerekek felkészülten, sportszerűen, lelkesen álltak asztalhoz. Eredmények: Lányok:
 1. Burai Katalin (Nagykőrös)
 2. Kapus Nikolett (Nagykőrös)
Fiúk:
 1. Gómann Csaba (Szentendre)
 2. Orsós Csaba (Szentendre)
 3. Rácz Tibor (Abony)
 4. Balogh István (Monor)
 5. Halasi Gábor (Abony)
 6. Csalami András (Abony)
Az országos versenyre az első két helyezett jutott tovább. Köszönjük a Montágh DSE játékosainak és a mérkőzésvezetőknek a segítséget! Nagy Andrea
mb. igazgató

Logopédia

Pöszeség, hadarás, diszfónia
„Az embert megszülni nehéz,
de jóra nevelni még nehezebb.”
                                  (Gorkij)
Beszélni, beszélni, beszélni! Talán ez lenne a legjobb nevelési tanács. Azaz, ha azt szeretnénk, hogy gyermekeink szépen és érthetően beszéljenek, ahhoz sokat kell velük foglalkoznunk.
 • De vajon milyen ma a helyzet? Eleget beszélünk-e, s vajon mennyire helyes a mai beszéd?
 • Ha beszédről van szó, akkor a legfontosabb a beszédfejlődés kialakulása. Aki szépen beszél, csak az tanulhat meg szépen olvasni – véli egy logopédus. Ha a beszédállapotot vizsgáljuk, akkor fel kell mérnünk, hogy hogyan beszél a gyerek, s meg kell vizsgálni, hogy milyen fejlett a beszédértése.
 • Mi jelent a beszédértés , honnan tudja egy szülő, hogy a gyerek érti, amit mond neki?
 • Elhangzik egy mondat, hogy pl. Menjünk el a boltba!
  A kisgyerek, aki még csak 3 éves, nem a mondatot érti, hanem a szituációt. Anya megfogja a kosarat, öltözik, akkor ő is, öltözik és elindul. Ez még nem egyenlő a beszédértéssel, amelynek 5-6 éves korra már tökéletesen ki kell alakulnia. A beszédértés tehát mindenféle beszédprobléma mellett talán a legfontosabb! Hiszen amikor a gyerek elkezdi az iskolát, s tanulja a betűk írását, sajnos nem fogja érteni, amikor a tanító néni mondja, hogy miképp kell egy-egy betűt alakítani, leírni. Nem lesz számára tiszta a jobbra, fel, egyenesen, vagy a balra fel kifejezések, stb. S innen sajnos egyenes út vezet az olvasás-, írásproblémákhoz.
 • Mit tehet a szülő? Megelőzhető-e, hogy ez probléma kialakuljon?
 • A gyanús jeleket hamar észre lehet venni. Az első jel, amely a beszédértés problémájára utalhat, a hangátvetés lehet. Amikor azt mondja a gyerek: - Jaj de szép ez a vimmalos. Ez aranyos 3-4 évesen, de 5-6 évesen már probléma. Érdemes megfigyelni, hogy hogyan tanul verseket, keveri-e, vagy meg tudja jegyezni a számára ismeretlen jelentésű szavakat. Fontos, hogy mennyire gazdag a gyerek szókincse, meg tudja-e értetni magát a többi gyerekkel, s vajon ott megértik-e? Ahhoz, hogy ezeket a problémákat elkerüljük, persze nagyon sokat kell velük beszélni, s akármennyire is ellentmondok magamnak, még a televízió is hasznos lehet. De mértékkel, s szintén szülői felügyelet mellett, hogy közös élmény legyen egy-egy film, amelyről szintén lehet később beszélni, beszélgetni.
Hibás beszéd – pöszeség A beszédfejlődés mellett sok szülőnek inkább a sorozatos beszédhibákkal van gondja, hogy a gyerek nem beszél szépen, érthetően. Raccsolást, pöszeséget, selypességet szépen lehet korrigálni. Egy-két hang rossz ejtése iskolába lépéskor még nem olyan vészes. Igazi problémáról akkor beszélünk, ha nyolc-tíz hangot mond rosszul, ekkor már érdemes elgondolkodni, hogy miképp is fog az a gyerek megtanulni írni, olvasni. Érdekes, hogy az „r” hangot mindig kihallják a gyerekek egy-egy szóból, még ha nem is tudják kiejteni. Viszont a sziszegő hangoknál, a selypességnél komoly betűcserés problémák is lehetnek. Feltétlen logopédiai kezelést igényelnek a fenti problémák!!! Feltűnt egy új betegség a gyerekek körében, a diszfónia . Mi is ez pontosan? A diszfónia a hangszín betegsége, egy kóros rekedtségi állapot. A gyerek préseli a hangot, s ezért bereked. Miért alakul ez ki? Legvalószínűbb, hogy a hatalmas háttérzaj miatt kénytelen a gyerek hangosan beszélni, kiabál az óvodában, iskolában, az utcán, otthon, mert hangos a forgalom, a rádió, a televízió, a mozgókép, stb. A sok hangos beszédtől begyullad a hangszála, amely el sem múlik, állandósul, sok-sok betegség forrása lehet. Akár rekedten, akár selypén vagy pöszén, bizony gyorsan beszélünk. Hadarás vagy gyors beszéd ? Valóban a beszédünk sokat változott, kiabálunk, berekedünk és gyorsan beszélünk. S ez nem egyenlő a hadarással. A beszéd tempója gyorsult fel, míg az 1870-es években percenként 25 szót mondtak ki, az 1960-as évekre ez a tempó felgyorsult 79 szóra. A tempó pedig egyre gyorsabb lesz, hiszen a világ is gyorsul körülöttünk. Viszont azt is érdemes megjegyezni, hogy a gyors beszéd nem biztos, hogy összefüggésben van a gyors gondolatokkal, lehet, hogy ez a beszéd magvatlan, semmit érő. Érdemes erre odafigyelni nagyon, hiszen a gyerekek gondolatai mindig tartalmasak, izgalmasak, amelyeket meg kell hallgatni, ha kell korrigálni, és persze sokat-sokat beszélni, beszélgetni. Györe Csabáné
logopédus
ÁlláspályázatA pályázatot hirdető szerv:
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Nagy Andrea mb. igazgató
Munkahely:
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
2740 Abony, Bicskei u. 2.
53/360-133
Beosztás: Tanár (3 fo) Pályázati feltételek:
 • Gyógypedagógiai foiskola – tanulásban akadályozottak pedagógiája szak és/vagy logopédia szak
pályázathoz csatolni kell:
 • a pályázó szakmai életrajzát,
 • az iskolai végzettséget igazoló okmány(ok) hiteles másolatát,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát a munkaközösség vezetők és a tantestület megismerheti.
Juttatások:
A közalkalmazottakról szóló törvény, valamint a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján kerül megállapításra.
A pályázat benyújtásának határideje:
Az Oktatási Közlönyben való megjelenéstől számított 30 nap.
Egyéb információk:
A pályázatot Nagy Andrea megbízott igazgatónak címezve, zárt borítékban 2 példányban kell beadni.
Postacím: Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2740 Abony, Bicskei u. 2.
Nagy Andrea
mb. igazgató

Írni muszáj!

Diszgráfia és helyesírás gyengeség
Egy súlyos diszlexiás-diszgráfiás gyermek esetében az írás-helyesírási zavarok leküzdése sok esetben nehezebb feladat, mint az olvasás elsajátítása.
Az íráshoz szükséges képességek
Első osztályban az írás tanulása, gyakorlása párhuzamosan folyik a betűtanulással, az olvasással. Az írás helyes technikájának elsajátítása ekkor elsődleges szempont. Az óvodában, ill. az előkészítő időszakban fejlesztjük a gyermek finommozgását, rajzoló, színező, írómozdulatait, kialakítjuk a helyes ceruzafogást. Ezzel párhuzamosan folyik a helyesírási készség kialakítása, a látási, hallási figyelem, differenciálás, emlékezet, sorrendiség fejlesztése, a síkbeli irányok, lapon való tájékozódás. Az első osztályba lépő gyermeknek a felsorolt képességek birtokában, tökéletesen kell írnia a betűelemeket, betűket, betűkapcsolásokat. Ha viszont valamelyik képesség hiányzik, akkor ez már nem mondható el.
A diszgráfiás gyermekek írása
Az íráshoz szükséges készségek hiányában a gyermek gondokkal küzd. Nem tudja lemásolni a kívánt formát (betűelem, betű) ellenkező irányba, fordítva írja, nem tudja a vonalakat keresztezni. Képtelen a szabályos forma követésére, nem találja a vonalközt (pl. nem veszi észre, hogy az egyik vonal vastagabb). Nem tudja megjegyezni a betű formáját, kapcsolódását, esetleg még a betűk sorrendjét is felcseréli. Memóriaprobléma esetén diktálás után képtelen felidézni a betűket, ill. a betűk szavakban lévő sorrendjét, betűkihagyással vagy betoldással ír. A hallási és látási észlelés problémái miatt rosszul kapcsolja a betűket, (fönt vagy lent kötés, o-a, ó-á), ékezeteket nem érzékel, magánhangzók (pont vagy vessző), mássalhangzók (kettőzés). Magasabb évfolyamon a tanuló írása annyira elhanyagolt, felismerhetetlen, olvashatatlan, hogy joggal mondják rá a „macskakaparás” jelzőt.
Az íráskészség fejlesztése
A diszgráfiás gyermekek írását nem lehet csak másolással korrigálni. Fontos a diktálás, melynek sokáig nagyon egyszerű szinten kell mozognia: betűk, szótagok és rövid szavak tollbamondásával, a betűformák, kapcsolások alapos megfigyeltetésével, emlékezetbe vésésével. Később hasznosak a képekről szóló mondatfogalmazások, mondatbefejezések.
A helyesírási készség fejlesztése
A helyesírási hibák vonatkozásában a magánhangzók és mássalhangzók időtartama, a szavak egybe és különírása, zöngés-zöngétlen párok (p-b, t-d, ty-gy, k-g, sz-z, s-zs, f-v) leírása terén a legmakacsabbak a tévesztések. Ezek az akusztikus figyelem, differenciáló-képesség és emlékezet, az alaktagolás, ritmus (hangokat, szótaghatárokat nem hallja) hibára utaló jelek. Fontos a képességfejlesztés! Gyakori hiba a toldalékok helytelen alkalmazása, elhagyása is. Nagyfokú figyelmet kell szentelnünk a mondatok helyesírásának, hiszen a diszgráfiás gyerekek figyelmen kívül hagyjuk a mondatkezdő nagybetűket és a mondatvégi írásjelet. Rendszerint tévesztik a „másképp halljuk, máskép írjuk” típusú feladatokban, valamint a „j” kétféle jelölésénél (j-ly). A fogalmazási készséget rontja a rossz szövegemlékezet. A beszédkészség, a szókincs fejlesztésével párhuzamosan mindig le is kell írattatnunk a gyűjtött szavakat (azonos mondatrészek, szófajok gyűjtése képekről, kérdések segítéségével rokonértelmű szavak, ellentétek gyűjtése, fogalom alá rendelések csoportosítások). Mondatokat, szövegeket alkottunk eseményképekről. Ma már mindenféle problémára léteznek nagyon jó fejlesztő eszközök és füzetek. A megfelelő kiválasztásához mindig kérjük ki a megfelelő szakember tanácsát. Györe Csabáné
logopédus

Interaktív táblák a Montághban!

A HEFOP 3.1.3-as „Felkészítés a kompetenciaalapú oktatásra” c. projekt két éves időtartama 2008. január 31-vel lezárult. A pedagógusok és a gyermekek számára a pályázat leglátványosabb részét a technika eszközök megérkezése jelentette. A projekt záró rendezvényén, mely 2008. január 29-30-án volt, már ezen eszközök bemutatásával és használatával folytak a foglalkozások mind az óvodában, mind az iskolában. Izgalommal vártuk az új fehér táblákat, projektorokat, laptopokat, amelyekkel a tanítási órákat még színesebbé, változatosabbá tudjuk tenni. A bemutató órák előtt igen kevés időnk maradt az új eszközök megismerésére, a bennük rejlő lehetőségek kiaknázására. Megismerkedtünk a táblával, annak lehetőségeivel, igyekeztünk beilleszteni saját pedagógiai eszköztárunkba. Az ismerkedés közben egyre jobban mutatkozott meg az interaktív tábla előnye. Többek között: térképek, térképvázlatok, ötvonalas tábla, koordináta tengely, sakktábla, stb. azonnali megjelenítésére van lehetőség, melyeket a gyerekek interaktív módon tudnak használni. Az internet adta további lehetőségek végtelen játékot, játékos tanulást, logikai feladatokat tárnak tanulóink elé. A tanórák szórakoztatóbbak lettek ezáltal, a diákok motiválhatóbbakká váltak, érdeklődésük könnyebben felkelthető. Játszva, a „szórakozva” tanulás élményére építve sajátíthatják el a tananyagokat. Rengeteg lehetőséget fedeztünk fel az interaktív tábla felhasználhatóságában, de még sok tapasztalat gyűjtése fontos ahhoz, hogy még biztosabban álljunk e lehetőség teljes kihasználásához. Dóra Anikó
logopédus
Kovács Edina
gyógypedagógus

Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet Juhász Róbertnek, a JU-RO 2002. Kft ügyvezetőjének, a Városunk Fejlődéséért Egyesület alapító tagjának, aki nagylelkű adományával lehetővé tette, hogy óvodásaink és iskolás tanulóink is méltó módon ünnepelhessenek!

Kispályás labdarúgó torna Cegléden

Iskolánk tanulói 2007. október 17-én, hagyományainknak megfelelően részt vettek a megyei kispályás labdarúgó tornán, ahol jó játékkal végül hat csapat közül a negyedik helyet szerezték meg. Csapatunk első mérkőzését a versenyen kívül induló, ügyes, helyenként jól játszó ceglédi Losontzi István Általános Iskola leánycsapatával játszotta. A sportszerű mérkőzés végül a papírformának megfelelően, az abonyi fiúk győzelmével ért véget (Montágh DSE – Losontzi lányok 4:0). Gólszerzők: Varga Zsolt (2), Rácz Tibor, Csorvási József Második mérkőzést a későbbi ezüstérmes Gyál csapatával játszottuk. A rendkívül izgalmas, helyenként színvonalas összecsapás hősies védekezésünknek s az ellenfél rossz helyzetkihasználásának köszönhetően gól nélkül ért véget (Montágh DSE – Gyál 0:0) A közepes színvonalú utolsó csoportmérkőzésen - Gyömrő ellen – az utolsó percig vezettünk, ám előnyünket a mérkőzés végéig nem sikerült megőrizni. (Montágh DSE – Gyömrő 1:1) Gólszerzőnk: Rácz Tibor A csoportban végül az előkelő második helyet szereztük meg, így a helyosztón a második csoport második helyezettjével mérkőzhettünk a harmadik helyért. Csapatunk elfáradt, így végül a bronzéremért folytatott mérkőzésen alulmaradt a jobb erőket felsorakoztató, frissebb Cegléddel szemben. (Montágh DSE – Losontzi fiúk 0:4) Dicséretet érdemel csapatunk minden tagja fegyelmezett, lelkes, sportszerű játékáért és azért, mert példamutató magatartásukkal tovább öregbítették iskolánk jó hírét a megyében. Köszönettel tartozunk a Losontzi István Általános Iskola vezetésének és mindenkinek, aki részt vett a torna szervezésében, rendezésében, lebonyolításában. A csapat tagjai: Csalami András, Rácz Tibor, Rabács Richárd, Major Attila, Rékasi János, Varga Zsolt, Halasi Gábor, Csorvási József. Tarjányi István
pedagógus

Hímestojás Vándorkupa

Az „Abonyi Lajos” Múzeum és Múzeum Baráti Kör által hirdetett 4. Abonyi Hímestojás c. pályázaton iskolánk tanulói, mint a Vándorkupa őrzői ismételten elkészítették pályamunkájukat. Már a pályázat kiírás előtti hetek lázas készülődéssel teltek, hiszen Bíró Virág és Balogné Polyák Erzsébet vezetésével a gyerekek anyagot gyűjtöttek, megbeszélték a munkában való részvétel menetét és konkrét feladatokat végeztek. A gyermekek tojásokat festettek, a minták megrajzolásához kaptak segítséget. A zsűri döntése alapján másodszor Hímestojás Vándorkupát nyertek munkájukkal. A szakköri foglalkoztatással már több éve sikerül a szabadidő hasznos eltöltésre késztetni tanulóinkat, akik ügyessége néha mindannyiunkat meglep. A gyerekek nagyon lelkesek, jövőre újra részt vesznek a pályázaton, ha lesz ilyen lehetőség. Andrási István
igazgató
Hírek a Montágh Iskolából
NYERTES UNIÓS PÁLYÁZAT!
Ismeretes, hogy az újabb oktatáspolitikai törekvések igen nagymértékben megnehezítették a kevés tanulólétszámmal rendelkező, a tanulásban akadályozott tanulókat szegregáltan (a többségi iskoláktól elkülönülten) oktató-nevelő iskolák helyzetét. A csökkenő tanulói létszám, a normatív támogatás rendszerének alakulása helyzetének átgondolására késztette tantestületünket. Az önkormányzati fejlesztés révén megújult iskolánk épülete, ez is ösztönzött bennünket arra, hogy mi magunk is megújuljunk. Az általános iskolai oktatás hagyományos szerkezete, tartalma, a mi mindennapos pedagógiai gyakorlatunk saját megítélésünk szerint is újítást, frissítést igényel. Belső fejlődésünket mindig is igyekeztünk önerőt nem igénylő pályázatokkal segíteni. (Ebben az évben az újonnan alakult Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 300.000 Ft-ot nyert a városi gyógytestnevelés, 130.000 Ft-ot a logopédiai ellátás eszközrendszerének fejlesztésére.) 2005. nyarán-őszén nagy fába vágtuk a fejszénket. Két Európai Uniós pályázatot készítettünk, melyek közül a HEFOP 3.1.3-sal 17.351.980 Ft-ot nyertünk!! A pályázati keret oktatásunk teljes tartami modernizációját indítja el és finanszírozza az ehhez szükséges digitális eszközhátteret (5 db projektor, 5 db digitális rögzítő + fehértábla, 8 db hordozható számítógép, 2 db asztali multimédiás számítógép). Öt pedagógusunk 4 x 30,az egyik intézményvezető 2 x 30 órás továbbképzés keretében sajátítja el a programot. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden munkatársamnak, valamennyi segítő támogatónknak és kívánok kitartást az elnyert projekt előttünk álló 24 hónapjára! Nagy Andrea
igazgató helyettes,
intézményegység vezető
A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény honlapja hamarosan elérheto lesz a www.abony.hu oldalon. Segítségével folyamatos tájékoztatást adunk intézményünk működéséről, ill. a HEFOP 3.1.3-as pályázat állomásairól. A honlap indításáról tájékoztatjuk Önöket!Intézményvezetés

Abonyi Napló - A felújított iskola átadása

Tisztelt Vendégek, Polgármester úr, Képviselőtársak!
Kedves Gyerekek, Szülők, Pedagógus kollégák!
Minden kedves Megjelent!
Szeptember közepe van: lágyan lengedezik az őszi szél, kissé bágyadtabb már a napsugár. Ünneplőbe öltöztünk: felnőttek és gyermekek, tanárok és tanulók, kicsik és nagyok. Hiszen ma ünnep van, iskolaavatás. Örömömre szolgál, hogy én köszönthetek minden jelenlévőt az új iskola átadása alkalmából, hiszen a város oktatási bizottsága az elmúlt években oly sokat foglalkozott az intézmény körülményeivel és próbált keresni helyes megoldást. Meghatározó élmény egy gyermek életében, ha átélheti iskolája megújulását, megszépülését. Gondolom, így van ez az abonyi Montágh Imre Általános Iskola tanulóinak esetében is. Hiszen ma egy rég áhított vágy válik valóra: új iskolát kapnak a montághos gyerekek. Véget ért a rossz álom, a mostoha körülmények, az iskola szétszórtsága, a szükségmegoldás. De nemcsak az itteni tanulók, hanem a város is gazdagabb lett egy szép, tetszetős, igényesen felújított, a főút mellett szemet vonzó épülettel. Öröm ez mindannyiunk számára. Andrási István igazgató úr azt írta a tanév végi beszámoló jelentésében, hogy „hontalannak érzik magukat”. Most remélem, hogy hazára, sőt otthonra találnak az új létesítményben. Hazánk polgárait a család, a tanulás, a munka, a rend fogja össze. Ezért is fontos az a 47 millió forintos ráfordítás, aminek a segítségével a következő években öt felújított, korszerű tanterem segíti majd Abony város diákjait a tanulásban. A beruházáshoz pályázat útján 25 millió forint támogatást vehettünk igénybe a Pest Megyei Területfejlesztési Tanácstól, 500 ezer forintot pedig az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzattól. A felújítás pályázaton nyert összegét a város képviselő-testülete egészítette ki csaknem 50% önrésszel. Köszönet mindannyiuknak a támogatásért. Mindez közös öröm, hiszen aki iskolát épít, bízik a jövőben. Köszönet a város vezetésének, polgármester úrnak, jegyzőasszonynak, hogy a nehéz körülmények között is biztosították az iskola működőképességét. Nem kellett a városon kívüli településre eljárniuk ezeknek a tanulóknak. Hiszen az a jó, ha minden gyerek minél tovább azon a településen tanulhat, ahol él. Köszönet a szolnoki SZOLTISZ Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. vezetőinek és dolgozóinak, hogy az új tanévet már ebben a csodálatos épületben kezdhetik el tanulóink. Megköszönöm a munkáját azoknak, akik megtervezték és azoknak, akik ezt követően dolgoztak rajta: a mesterembereknek, a szakmunkásoknak és a segédmunkásoknak is. Többször elhangzott gondolat, hogy „az oktatás a jövőnkbe való legfontosabb és legjobb befektetés”. Mégis gyakran esünk abba a hibába, hogy amikor az oktatás helyzetét értékeljük, az oktatás tennivalóit, jövőjét tervezzük, kizárólag óraszámokról, tantervről, intézményi integrációról – és más hasonló, sokak számára érthetetlen részkérdésekről beszélünk, vitatkozunk. Valójában azonban gyermekeink jövőjéről van szó, és a pedagógusról, aki az óvoda vagy az iskola keretein belül építi a jövőt. Az utóbbi években az oktatás társadalompolitikai kérdéssé vált. Nem véletlen, hiszen megváltozott az iskolák iránti társadalmi elvárás mind a szülők, mind a szakképzés, mind a fenntartó részéről. Senki számára nem közömbös, hogy mi lesz gyermekéből, hol és mit tanulhat, milyen körülmények között teheti ezt. Nem mindegy, hogy milyen környezetben tanulnak a diákok, milyen környezetben végzik munkájukat az oktatási intézmények dolgozói. Természetes, hogy a fenntartótól, az önkormányzattól nem lehet elvárni, hogy ilyen mértékű fejlesztéseket teljes egészében saját erőből, saját forrásból hajtson végre. Ma már az ismeretközléssel, az oktatással szemben elsődleges szerepe lett a nevelésnek. Ebben az intézményben olyan gyermekek, tanulók neveléséről-oktatásáról kell gondoskodnunk, akik állapotukból adódóan speciális ellátásra, különleges gondozásra szorulnak. Fontos, hogy az intézmény pedagógusai tisztában legyenek azzal, hogy hogyan lehet érvényesíteni egy fogyatékos gyermek, tanuló különleges gondozáshoz való jogát, esélyegyenlőségének biztosítását. A mi pedagógusaink tisztában vannak ezzel. Ilyen problémákkal rendelkező tanulók esetében nehezebb a közoktatási és az esélyegyenlőségi törvény jogszerű érvényesítése. Néhányan javasolták, hogy ne fogyatékos és magatartási problémákkal küszködő gyermekek vegyék birtokukba ezt a gyönyörű épületet, hanem olyan tanulók, akikkel nincs, vagy csak minimális fegyelmezési gond van. Hát nem, kedves jelenlévők! Éppen ezek azok a gyermekek, akiknek még nagyobb szükségük van a kulturált, szépen felszerelt intézményre. Ezeknek a tanulóknak a többsége olyan ingerszegény környezetből érkezik nap mint nap, hogy a kulturált viselkedés, a mindennapi élet normái nem ismertek előttük. Itt kell, hogy mindezt elsajátítsák, s ehhez megfelelő, kulturált környezet szükséges. Csak ilyen környezetben, megfelelő példamutatással tudják elérni a nevelők a tanulók alapvető magatartási formáinak kialakítását, elsajátítását. Az iskola a második otthonuk, itt töltik az egész napjukat. A délutáni foglalkozásokon próbálnak a pedagógusok személyes, bensőséges viszonyt kialakítani a tanulókkal, és igyekeznek elsajátítani a megfelelő társas kapcsolatokat, viselkedési normákat. Az iskola ez év szeptemberétől többcélú intézményként funkcionál. Az oktatási bizottság kezdeményezésére a képviselő-testület létrehozta az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt. A szakmai tapasztalatokkal rendelkező gyógypedagógiai végzettségű szakemberek helyi szaktanácsadással segítik a település többi oktatási intézményinek feladatellátását. Azáltal is növekszik az intézmény híre és tekintélye, hogy az új feladatvállalással megyei vagy országos feladatokat is elláthat. Ehhez az új típusú munkához sok sikert kívánok! Tisztelt Megjelentek! A siker mindannyiunk közös érdeke. Nem vagyunk sikerre ítélve, de ha képesek vagyunk az együtt gondolkodásra, a párbeszédre, akkor meggyőződésem, hogy bizakodva nézhetünk a jövőbe. Ez a párbeszéd a siker garanciája. Eötvös József szavai azt gondolom, hogy egy új élet útravalójául szolgálhatnak az új tanévben, az új iskolában. „Haladni csak úgy lehet, ha míg egyik lábunkkal előrelépünk, a másikat helyén hagyjuk. Ez az első törvénye minden haladásnak, mely szintúgy áll, ha nagy államok és egész népek, mint ha csak egyes emberek haladását tekintjük” – írja Eötvös József. Ehhez az új élethez kívánok minden pedagógus kollégának és gyermeknek sok sikert és jó egészséget! Bánné Hornyik Mária
városi képviselő

Abonyi Napló - 2 napig ping-pong

2005. február 12-én a Somogyi Imre Általános Iskola tornacsarnokában rendeztük meg a Pest megyei tanulásban akadályozott tanulók 2005. évi asztalitenisz döntőjét. Hat településről 18 fiú és 8 leány vett részt a versenyen. A szoros csatákat és színvonalas ping-pongot hozó játékban a leányoknál
 1. Máté Andrea, Szentendre
 2. Pintér Mónika, Nagykőrös
a fiúknál
 1. 1.Kuli István, Gyál
 2. Budai Henrik, Gödöllő
versenyzője jutott az országos döntőbe, melyet Szombathelyen rendeznek március 12-13-án. Az abonyi 4 induló gyermek közül Ráczpali Leila 5., Katona Tamás 6. helyezést ért el, és ezért megkapták a Tajthy György városi képviselő által felajánlott könyvjutalmat, amit a legjobb abonyi versenyzőként vehettek át.

Abonyi Napló

Iskolánk tanulói – immár hagyományként - minden tanévben megyei kulturális bemutatón vesznek részt. Idén két helyszínen is megrendezésre került a seregszemle. 2005. február 25-én Cegléden a báb- és furulya szakkör diákjai mutatták be tudásukat. A Mátyás király juhásza c. bábelőadást arany oklevéllel jutalmazta a zsűri, melyet Király Rita és Balogné Polyák Erzsébet tanított be. Szintén arany oklevelet kapott a furulyások népdalcsokra Koltainé Urbán Marianna vezetésével.

Abonyi Napló

2005. április 16-án Ócsán is lehetőséget kaptunk a megmérettetésre, ahol az iskola tánccsoportja a Muzsika hangja c. musical zenéjére táncolt. Felkészítő tanárok: Barnáné Pintér Gizella, Király Rita, Kovács Edina. A produkció – mely kiemelkedően nagy sikert aratott – 1. helyezést ért el. Egy mesejátékkal is készültek gyermekeink, Vacskamati virágja címmel, mely kategóriájában szintén az 1. helyet szerezte meg. Felkészítő tanárok: Falusi Mónika, Szűcsné Földi Éva. A 2004-2005. tanévben 30. alkalommal rendezték meg a megyei komplex tanulmányi versenyt. 4 fős csapatunk: Bodócs Tünde, Perjési Csaba , Rácz Izabella 7. osztályos és Sánta Gábor 6. osztályos tanulók képviselték iskolánkat 2005. április 23-án Gyömrőn. A versenyen 11 megyei település vett részt és mérte össze tudását hat különböző témakörben. A második helyezés megszerzésével tanulóink – immáron ötödik alkalommal – kiérdemelték a részvételt az országos tanulmányi versenyen. A megmérettetés Nyírbátorban lesz 2005. június 16-17-18-án. Felkészítő tanárok: Barnáné Pintér Gizella, Dóra Anikó, Falusi Mónika, Farády Csilla, Koczka Tibor, Kovács Edina, Szűcsné Földi Éva.

Abonyi Napló - Sporthírek

2005. április 27-én került megrendezésre a Megyei Kispályás Labdarúgás Cegléd, ahol csapatunk a IV. helyezést érte el. 2005. május 2-án megyei atlétikai döntőn voltunk Gödöllőn, ahol Kazai András sajnos kétszer is lecsúszott a dobogó legfelső fokáról. Magasugrásban és távlugrásban is második lett, míg a 100 m-es síkfutásban III. helyezést ért el. Tulipán Marianna kislabdahajításban állhatott a dobogó 3. fokára. 2005. május 6-án mezei futóversenyen voltunk Gyömrőn. 18 tanulót vittünk futni, mindenki becsületesen teljesítette a számára kijelölt futótávot. A gyerekek nagyon élvezték a versenyeket, örömmel teljesítették a feladatokat. 2005. június 10-én Szentendrére utazunk streetball bajnokságra, amit a gyerekek nagy lelkesedéssel várnak.