Média megjelnések

Heti Hírek - Uniós program megvalósítás alatt: Már képzik magukat a pedagógusok

A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény lelkes kis csapata a közelmúltban elnyerte a Humán Erőforrás Operatív Program pályázatát. A benyújtott dokumentációt is maguk készítették, október közepén már elküldték az első Projekt Előrehaladási Jelentést is. A program neve a „ Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra”. A feladatok elvégzésére több, mint 17,3 millió forintot kaptak EU-s forrásból. A projekttől teljesen új oktatási struktúra meghonosítását remélik. Az új módszerek bevezetése érdekében jelenleg 6 pedagógus és az egyik intézményvezető tanul tovább. Az elméleti ismeretek mellé tárgyi eszközöket is kapnak. Már folyamatosan küldik az intézménybe az ehhez szükséges segédanyagokat, tananyagokat. Hamarosan megérkeznek az áttörést jelentő laptopok, multimédiás számítógépek és projektorok, valamint a szemléltetést szolgáló digitális táblák is. Mint Nagy Andrea igazgató helyettes elmondta, erre nagy szükség is van, hiszen az itt tanuló Sajátos Nevelési Igényű ( SNI ) gyerekek képességeit valóban speciális módszerekkel kell fejleszteni annak érdekében, hogy az intézményből kikerülve megtalálják helyüket a társadalomban. Az érintett célcsoportba tartozó gyermekek létszáma jelenleg 83 fő, ebből 9 óvodás. A tantestületet régóta törekedett arra, hogy munkájuk hatékonyságát növelje és keresték az eszközöket, hogy megakadályozhassák az azonos évfolyamra járó gyerekek közötti különbségek növekedését. Az új programtól mindannyian sokat várnak, mert tudatosult bennük, hogy az elszigetelten, összehangolt elképzelések híján végzett továbbképzések hatékonysága nem megfelelő. Az intézmény dolgozói tudják, hogy a város első uniós pályázatának megvalósítóiként nem lesz könnyű dolguk. Ugyanakkor hisznek abban, hogy néha változtatni szükséges a rég bevált munkamódszereken, és tapasztalataikat, kételyeiket célszerű megosztaniuk mindenkivel. Alapelvük, hogy meg kell tanulniuk segítséget adni és kapni, mert közös munkával könnyebben juthatnak el az eredményességhez. A pályázattal kapcsolatos további információk megtalálhatók az intézmény honlapján, a HEFOP link alatt: http://montagh.abony.hu . Lőrinczy Veronika

Heti Hírek - Szerződéskötés előtti finisben az abonyi HEFOP program

Második próbálkozásukat siker koronázta és egy elutasított HEFOP ( Humán Erőforrás Operatív Program) pályázat után a másodikat megnyerte a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény lelkes kis csapata. Külön érdem, hogy a pályázatot maguk készítették el. Így nyerték el 100%-os finanszírozás mellett a „ Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra „ címen kiírt programra a szükséges több, mint 17,3 millió forintot. A beadás még tavaly ősszel megtörtént, jelenleg a szerződéskötés előtt állnak. Mint Nagy Andreától, igazgató helyettestől, intézményegység vezetőtől megtudtam, a projekt célja teljesen új oktatási struktúra meghonosítása. Az új módszerek bevezetése érdekében az intézmény hat pedagógusa vehet részt speciális felkészítésen. Összesen 120 órát tanulnak majd, 4 különféle tantárgyi blokkot ismerhetnek meg. Nagy Andrea elmondta, hogy nagyon örülnek a lehetőségnek, hiszen a berögződött régi gyakorlat felváltása égetően szükséges. Az úgynevezett frontális szemlélet elavult, minden feltételrendszer és körülmény átalakult az oktatásban, mellyel a pedagógusoknak is lépést kell tartaniuk. Az új módszerek elsajátítása fejlesztően hathat az egész iskola tevékenységére. Terveik szerint többi kollégájukat maguk képzik, a pedagógiai program és helyi tanterv is átdolgozásra kerül. Munkájukat nagymértékben segítheti a képzés mellé társuló modern digitális háttér és eszközpark is, melyet a program keretében megkapnak. Ennek megfelelően nyolc laptopot, 5 projektort valamint 2 multimédiás számítógépet vásárolnak a meglévő három mellé. A program megkoronázása pedig 5 darab olyan digitális tábla lesz, melyről minden iskolában álmodnak. Ez utóbbi eszköz nagyszerűen használható az összes tantárgy oktatásában. Különösen nagy lehetőség ez az intézmény számára, hiszen tanulásban akadályozott gyermekek járnak ide. Amennyiben az új program beválik, nagy lépést tesznek meg afelé, hogy kistérségi bázis intézménnyé váljanak. Rájuk is fér a megújulás, hiszen a közelmúltban az épület életveszélyessé vált és ezért pár félévig nem is volt igazi „ otthonuk”. Mára egy sikeres pályázatból az épület rekonstrukciója megtörtént, a szellemiség megújulása pedig az elnyert programmal látszik biztosítottnak. Lőrinczy Veronika