A pályázat előzményei

HEFOP Intézményünk tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott tanulókat nevel és oktat.Tanulói létszámunk jelenleg 74 fő, ebből 9 fő óvodás.32 fő alkalmazottunk közül 23 fő pedagógus, 3 fő gyógypedagógiai asszisztens, 2 fő gyermekfelügyelő, ill. dajka, 4 fő technikai dolgozó.Két telephelyünk van, az óvoda a Tószegi úti óvodában kapott helyet, az iskola közelmúltban felújított épülete a Bicskei úton található.Napi gyakorlatunkban jól megfigyelhetők a közoktatás egészére jellemző problémák. Nyilvánvaló, hogy az iskolába lépő gyermekek készségei és képességei radikálisan különbözőek. Ezek más tényezők mellett a következő szocioökonómiai tényezőkből eredhetnek:
  • szülők iskolai végzettsége;
  • szülők anyagi helyzetéből adódó kulturális hátrány;
  • elhanyagoló nevelési attitűd;
  • a szülők kommunikációja és annak minősége;
    (Az iskola a kisgyermekkorban a családi kommunikáció által kialakult fogalmi kapcsolatokra épít. Ha ez nem megfelelő, a szövegértési kompetenciáknak nem lesz fogalmi bázisa.)
Az iskolánkba lépő gyermekekre a fenti tényezők fokozottan érvényesek. A pedagógusok szakképzettsége mellett módszertani kultúrájuk is alakítólag hat a tanulói teljesítményekre. Az iskolai tudás megítélésében az ismeretközpontúság dominál, s rendszerint nem jár vele együtt a készségek - képességek tudatos, struktúrált fejlesztése, valamint a szokásalakítás és az attitűdformálás. Gyakran nem elég elmélyült a tanár-diák kapcsolat, noha a tanulók érzelmi fejlettségi szintje és személyes kötődéseik az értelmi képességek fejleszthetőségére is hatással vannak. Az iskolai működés egésze állandósíthatja a tanulási problémákat.

HEFOP
Régóta foglalkoztatja tantestületünket,hogyan tehetnénk hatékonyabbá munkánkat, hogyan akadályozhatnánk meg az azonos évfolyamra járó tanulók közötti különbségek növekedését. (A hatéves gyermekek közötti ötévnyi - 3,5 - 8,8 éves szint - különbség 16 éves korra megduplázódhat!) Nemcsak a mi iskolánkra jellemző a pedagógusok növekedő sokasága szenved társadalmi változások következtében megjelenő új kihívásoktól. Nem találják(juk) azokat a pedagógiai eszközöket, módszereket, amelyek alkalmasak lennének a diákok motiválására és eredményes oktatására, nevelésére.Az elszigetelten, összehangolt elképzelések híján végzett továbbképzések nem jelenthettek megoldást. Azonos cél érdekében szervezett képzést kerestünk, melyen tantestületünk minimum 30%-a részt vehet - ilyet nem találtunk (továbbképzési keretünk sem fedezte volna). Arról nem is beszélve, hogy egy új gyakorlat meghonosításához elengedhetetlen új eszközháttér beszerzése, melyre forráshiány miatt esélyünk sem volt. Ekkor kezdtünk pályázati kiírásokat keresni.