Alkalmazottak

Pedagógusok Nagy Andrea


     Nagy Andrea
        oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár
        közokatási vezető
        Bliss nyelv tanára
        funkcionális hangzavarok tanára
        GMP diagnosztika és terápia
        minőségfejlesztési ismeretek alkalmazása a közoktatásban
        mozgókép és médiaismeret oktatása
        EU-s pályázatíró projektmenedzser
        Corvinus Egyetem, Államigazgatási Főiskolai Kar, Igazgatásszervező
        A boldogságórák elmélete és módszertana
        A nyelvlökéses nyelés elméleti háttere és gyarorlatorientált terápiája
        A myofunkcionális diszfunkciók diagnosztikája és kezelése Király Rita

     Király Rita
        oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
        drámafoglalkozás vezető
        minőségfejlesztés a közoktatásban
        Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai értékelési szakértő
        vizsgáló eljárás és tréning az iskolás gyermekek részképesség-gyengeségeinek
        felismerésére és kezelésére
        a matematika tanulás zavarai (diszkalkulia)
        a diszlexia megelőzése - az értő olvasás előkészítése
        számítógép-szerelő, -karbantartó


 Andrási István 


        Andrási István
      oligofrénpedagógia-logopédia szakos tanár
         földrajz szakos általános iskolai tanár
         közoktatási vezető
         fogyatékos személyek testkultúrális képzésének, egészségnevelésének,
         testnevelésének és sportjának kiegészítő szakirányú ismeretei


 Boros Anikó 


     Boros Anikó

        óvodapedagógus
        gyógypedagógus-tanulásban akadályozattak pedagógiája szakos tanár Dóra Anikó

     Dóra Anikó
        történelem-orosz szakos tanár
        tanulásban akadályozottak gyógypedagógiai tanára
        logopédus tanár
        minőségirányítás
        vizsgálóeljárás és tréning az iskolás gyermekek részképesség-gyengeségeinek
        felismerésére és kezelésére

 Falusi Mónika

     Falusi Mónika
        általános iskolai tanító és óvodapedagógus
        pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
        drogprevenció
        Sindelar-Zsoldos program
        minőségirányítás
        fejlesztőpedagógus

  
        Juhász Juliánna
        óvodapedagógus
        gyógypedagógus-tanulásban akadályozottak gyógypedagógia tanára

 


       Kerekesné Borsányi Tünde
        konduktor-tanító


Kovács Edina

     Kovács Edina
        tanító
        tanul
ásban akadályozottak gyógypedagógiai tanára
        Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai értékelési szakértő
        vizsgáló eljárás és tréning az iskolás gyermekek részképesség-gyengeségeinek
        felismerésére és kezelésére
        a matematika tanulás zavarai (diszkalkulia)
        a diszlexia megelőzése - az értő olvasás előkészítése
        számítógép-szerelő, -karbantartó

 Lendvai Attila Szabolcsné

     Lendvai Attila Szabolcsné
        tanító

 
 Molnár Gyöngyi 

     Molnár Gyöngyi
        rajz-földrajz szakos tanár


 
    

     Nagy Nikoletta

        tanító 
        Siposné Trencsényi Hajnalka
          óvónő
          oligofrén pedagógia szakos gyógypedagógia tanár
          általános informatikus  
        Tóth Orsolya 
        Oligofrénpedagógia- Pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

  
 Vargáné Bíró Marianna

     Vargáné Bíró Marianna
        biológia-földrajz szakos tanár
        fejlesztőpedagógus
        szenzomotoros szemléletű állapot- és mozgásvizsgálat felvétele, értékelési
        szempontjai és alkalmazási lehetőségei
        csoportos szenzomotoros fejlesztés a TSMT-módszer alkalmazásával 3-7 éves kor
        között
        számítógép-szerelő, -karbantartó


 Pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak


 

     Balázs Zsoltné
        felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens

Balogné Polyák Erzsébet 

     Balogné Polyák Erzsébet

        felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens
        számítógép-szerelő, -karbantartó

 Gönczöl Klára

     Gönczöl Klára
        felsőfokú gyógypedagógia asszisztens

 Hernek Orsolya

     Hernek Orsolya
        felsőfokú gyógypedagógiai asszitens
        számítógép-szerelő, -karbantartó

     


       Jandácsik Nikoletta
        gyógypedagógiai segítő munkatárs
 Mészáros Marianna

     Mészáros Marianna
        iskolatikár
        felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens
        számítógép-szerelő, -karbantartó

 Récsi Istvánné

     Récsi Istvánné
        általános ápoló
        általános asszisztens