Pályázat írás

2005. szeptember - október: PÁLYÁZATOT ÍRUNK!

Rendszeresen írunk kisebb pályázatokat, de tudtuk, a teljes személet- és módszerbeli megújulás nem kis költséggel jár. Figyelmünk az Európai Uniós pályázatok felé fordult. Így találtuk meg a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) Közoktatás fejlesztésre vonatkozó 3.1.3-mas "Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra" címmel kiírt pályázati felhívást.

DE MI IS AZ A KOMPETENCIA?

gondolkodási, kommunikációs, tanulási, együttműködési készségek, melyek képessé teszik a diákokat arra, hogy az élet további szakaszaiban is tudjanak tanulni.Kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatás értjük.A pályázat olyan óvodáknak, alap- és középfokú intézményeknek szólt, akik vállalkoznak a 3.1.1-es intézkedés során kifejlesztett kompetencia alapú programcsomagok, módszertani eljárások és digitális tartalmak befogadására, új pedagógiai eszközök és eljárások elsajátítására, majd tanórai alkalmazására.A pályázati keret lehetőséget biztosít 6 pedagógus számára két tanév alatt 4 x 30 órás képzésre, anyagi ösztönzésükre a tantervek átalakításához, adaptációs munkájukhoz. Továbbiakban biztosítható digitális tananyagtartalmak, programok felhasználása, az ehhez szükséges eszközháttér megteremtése, mentorok igénybevétele, stb.

2005. OKTÓBER 15-ÉN BEADTUK A PÁLYÁZATOT

2006. MÁRCIUS 16-ÁN FELKERÜLT AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM HONLAPJÁRA A NYERTESEK LISTÁJA - 17.351.980 Ft-ot NYERTÜNK!

Tudjuk, hogy a városunk első Uniós pályázatának megvalósítóiként nem lesz egyszerű feladatunk. De hiszünk abban, hogy néha változtatnunk kell bevált munkamódszereinken, és tapasztalatainkat, kételyeinket meg kell osztanunk mindenkivel.Meg kell tanulnunk segítséget adni és kapni, mert közös munkával könnyebben eljutunk az eredményességhez.