2007. szeptember 18-i összevont szülői értekezletén elhangozott tájékoztató a HEFOP 3.1.3-mas „Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra” című pályázat előrehaladásáról

A HEFOP 3.1.3-mas „Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra” c. projekt megvalósítása 2006. február 1-től 2008. január 31-ig zajlik intézményünkben.
A projekt során négy alkalommal kell Projekt előrehaladási jelentést (PEJ) benyújtanunk az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságához és beszámolni a megvalósítás szakmai ill. pénzügyi előrehaladásáról.
Az első PEJ-t 2006. szeptember 29-én adtuk be, 1.583.797 Ft-ról nyújtottunk be számlákat és egyéb számviteli bizonylatokat.
Részletezve:
postaköltség:
2 090 Ft
projektmenedzsment és megvalósítók bérköltsége:
1 399 707 Ft
szakmai szolgáltatási igénybev.
182 000 Ft
Összesen:
1 583 797 Ft
A soron következő (II.) PEJ-t 2007. április 24-én adtuk be.
Részletezve:
projektmenedzsment és megvalósítók bérköltsége:
747 130 Ft
eszközbeszerzés (3 db laptop):
749 610 Ft
szakmai szolgáltatás:
525 000 Ft
egyéb beszerzések (kisértékű eszközök, irodaszerek, fénymásoló papírok, stb.):
343 611 Ft
jogi- és pénzügyi szolgáltatások:
70 005 Ft
Összesen:
2 435 356 Ft
2007. május hónaptól forráshiány miatt megszűntek a megvalósítók ill. a projektmenedzsment és a szakmai szolgáltatást nyújtók kifizetései. Ha a forráslehívás sikeres lesz, ezeket később pótoljuk.A projekt pénzügyi helyzete jelenleg
Elnyert összeg:
17 351 980 Ft
Elszámolásra benyújtott:
4 019 153 Ft
Lehívásra vár:
13 332 827 Ft
2007. június 12-én folyamatkövető helyszíni ellenőrzést tartott nálunk az OKM Támogatáskezelő Igazgatóságától Kovács Tamás, Molnár Zoltánné, Csoór Gabriella és Bathó Éva monitoring szakértő.
Munkánkkal elégedettek voltak, apróbb változtatásokat javasoltak. Az ellenőrzés jegyzőkönyve intézményünkben megtekinthető.
A szakmai képzéseket ettől függetlenül elvégeztük, 2 megvalósítói képzés maradt a 26-ból.
2007. augusztus 17-én sor került a 2006. október 26-án benyújtott elszámolt költségek visszautalására, 1.399.707 Ft összegben. Ebből kifizettük a mentorok szolgáltatásait és az összes megvalósult szakmai képzést.
Kisértékű beszerzéseinket későbbre halasztottuk, és szeptember hónapban tárgyalásokat folytatunk a digitális eszközháttér beszerzésének mielőbbi megvalósítása érdekében, melynek összes költsége 4.409.750 Ft.
Júniusban megtartottuk szakmai fórumunkat, melyen beszámoltunk a pályázattal kapcsolatos történésekről.
Ebben a tanévben is tervezünk nyílt tanítási napokat, ahová szeretettel várjuk Önöket. Ezek azok az alkalmak, amelyeken részletesen megismerkedhetnek a kompetencia alapú oktatással, kérdéseket tehetnek fel, intézményi dokumentumokba pillanthatnak bele.
Kérem, kísérjék figyelemmel honlapunkat, ahol tudósítunk rendezvényeinkről.

Beszámoló a HEFOP 3.1.3-mas "Bevezetés a kompetencia alapú oktatásba" c. project megvalósításáról

Szakmai fórum 2007. június 1. 
A bemutató prezentációja ide kattintva tetölthető PowerPoint formátumban.